Partners

Het festival werkt met een stabiele, professionele basis van sterke regionale partners via het begeleiden van startende makers aan maatschappelijke vraagstukken. We brengen theater de stad in, naar de mensen toe. We verleiden doelgroepen door theater op in het oog springende, verrassende locaties buiten de theaterzalen te brengen.

Drie Maal Plankenkoorts

Drie Maal Plankenkoorts

Productiehuis voor jonge makers uit de regio, is de organisator van het festival, zorgt voor het artistieke beleid, voor de productie, de marketing en de financiering van het festival.

De Kring

De Kring

Theater De Kring is medeverantwoordelijk voor het artistieke beleid van het festival. De Kring levert expertise en diensten in de vorm van artistieke en marketing gerelateerde inbreng. Het theater stelt daarnaast zalen beschikbaar en biedt ondersteuning op technisch en productioneel vlak. 

Roosendaal Citymarketing

Roosendaal Citymarketing

Roosendaal Citymarketing ondersteunt het festival bij de positionering, profilering en doelgroepbepaling. Vanaf 2021 is Festival Op de grens één van de Sterevenementen van de gemeente Roosendaal.

Collectief Roosendaal

Collectief Roosendaal

De Roosendaalse binnenstad steunt Festival Op de grens. Als partners onderzoeken we hoe het festival bij kan dragen aan meer bezoekers van de binnenstad en haar ondernemers.

CVR

Cultuur Verbindt Roosendaal

Cultuur Verbindt Roosendaal ondersteunt het festival namens de gemeente Roosendaal door het beschikbaar stellen van subsidie en treedt op als verbinder.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt het festival met een bijdrage om de organisatie te professionaliseren en het publieksbereik verder te ontwikkelen.

Kunstloc Brabant
Impulsgelden Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

De realisatie van het festival is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant en door advies van Kunstloc Brabant. kunstlocbrabant.nl/financiering.

 

Partners in programmering

Deze partners hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het festivalprogramma:

Erfgoedcentrum Tongerlohuys
Bibliotheek West-Brabant
Roosendaal danst
CultuurCompaan
 

Speciale dank aan: